Archive | กุมภาพันธ์, 2011

สถิติ (ต่อครับ)

8 ก.พ.

วันนี้ผมจะมาเล่าเกี่ยวกับการหาพิสัยจากเรื่องสถิติต่อกันนะครับ โดยผมจะกำหนดค่าสมมุติขึ้นมา

1กลุ่มนะครับ เพื่อเป็นตัวอย่างในการหาพิสัย ค่าเฉลี่ย มัธยฐาน ฐานนิยม จากข้างล่างนะครับ

 


จากข้อมูลข้างต้นนี้จะหาพิสัย  ค่าเฉลี่ย มัธยฐาน ฐานนิยม จากข้างล่างนะครับ

พิสัยเกิดจากการที่เรานำค่ามากที่สุดมาลบค่าที่น้อยที่สุดจากข้อมูลที่ผมตั้งมาสรุปได้ว่า 98-34 = 64

64จึงเป็นพิสัย

ต่อไปมัธยฐานคือค่าที่อยู่ตรงกลางของข้อมูลทั้งหมดจากข้อมูลได้ว่า 34 35 41 42 45 46 47 48 49  51

52 53 54 54 57 55 59 59 59 59 59 59 64 64 64 65 66 69 85 94 95 96 97= 64+64แล้วหาร2 =64

ฐานนิยมนี่ง่ายที่สุดเลยครับ หาได้จากค่าที่ซ้ำกันมากที่สุด ดูจากข้างบนก็รูิ้้ว่า59มีเยอะสุด จึงสรุปได้ว่า59 เป็นฐานนิยม

เห็นได้ว่าสถิติไม่ใช่เรื่องยากเลยเราต้องฝึกมากก้ได้เองละครับ

 

 

 

Advertisements

วิชาคณิตศาสตร์เรื่องสถิติ

8 ก.พ.

วันนี้ผมเห็นเพื่อนในห้องผมไม่เข้าใจวิชาคณิตศาสตร์ผมจึงมาอธิบายในการ

หา ค่าเฉลี่ย พิสัย มัธยฐาน ฐานนิยม  มาให้คนที่ยังไม่เข้าใจฟังกันแต่วันนี้

ก่อนอื่นผมขอบอกเกี่ยวกับความหมายสถิติกันก่อนนะครับ

ซึ่งสถิตินั้นนะครับมีความหมาย 2 นัย ด้วยกันได้แก่

สถิติหมายถึงตัวเลขที่แทนจำนวนหรือข้อเท็จจริงของสิ่งที่เราศึกษากัน

เช่น สถิติของราคาน้ำมันที่เจอกันบ่อยในเรื่องราคา สถิติผลการเรียนของนักเรียน

สถิติในความหมายที่สองคือ ศาสตร์ที่เราว่าด้วยระเบียบวิธีการเก็บ การนำเสนอ

ข้อมูล

ครั้งต่อไปผมจะขอนำเสนอเรื่อง ค่าเฉลี่ย พิสัย มัธยฐาน ฐานนิยม  มาอธิบายให้เข้าใจ

กันนะครับ

การอภิปรายกลุ่มเรื่องสมุนไพรต้านโลกมะเร็ง

7 ก.พ.

วันนี้ผมจะมาเสนอการอภิปรายกลุ่มในห้องเรียนเรื่อง

สมุนไพรรักษาโลกมะเร็งกันนะครับ

ก่อนที่เราจะอภิปรายเราควรจัดสถานที่ที่เราจะอภิปราย

และสถานที่ผู้นั่งด้วยนะครับ

การอภิปรายนี้เราควรเตรียมอุปกรณ์ในการช่วยด้วย

นะครับ

ซึ่งกลุ่มผมได้เตรียมภาพมาช่วยในการอภิปราย

 

หลังจากเราเตรียมเสร็จก็ได้อภิปรายกันโดยเริ่มเราก็ตั้งมีคนอภิปรายคนหลักจะแนะนำมีสองคนเหลือว่า ” วันนี้

ผมได้เชิญผู้มีความรู้ทั้งสองเรื่องมะเร็งมาอภิปรายกันด้วยกัน ” หลังจากนั้นเราก็พูดเกี่ยวกับสมุนไพรเป็นการเริ่ม

แล้วก็อธิบายว่าคนเป็นโลกมะเร็งแล้วบอกสมุนไพรเป็นการแก้เท่านี้ก็สามารถกล่าวจบได้อย่างสมบูรณ์

 

 

การใช้ภาพประกอบและอธิบาย

การอภิปราย

4 ก.พ.

วันนี้ผมจะมาบอกลักษณะการอภิปรายให้ทุกคนรู้กันเพราะผมได้ทำรายงานมากแล้วผมจึงมาแบ่งปันความรู้กัน

การอภิปรายมันก็คล้ายกับการพูดแบบธรรมดานี่ละครับก็มีการการสนทนาแต่การอภิปรายแตกต่างกับการสนทนา

ในลักษณะสำคัญ คือ การอภิปรายมีความมุ่งหมายที่กำหนดไว้ล่วงหน้าแน่นอน เช่น การที่ตัดสินใจหรือการแก้ปัญหา

ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แต่ถ้าเป็นการสนทนาโดยทั่วไปไม่ได้กำหนดเรื่องที่จะสนทนาไว้ก่อน และเพื่อนอาจเปลี่ยนเรื่อง

ไปได้ต่างๆก็ได้นะตรับ สุดแต่เหตุการณ์

การอภปรายนะครับจะประกอบด้วย

อันดับแรกต้องมีผู้พูด (ถ้าไม่มีก็ไม่มีใครพูดอภิปรายนะสิ)

อันดับสองต้องมีผู้ฟัง (ถ้าไม่มีเราจะพูดกับใคร 555 )

อันดับสามนะครับต้องมีหัวข้อเรื่อง

อันดับสี่เราต้องมีที่ที่เราจะอภิปรายให้คนอื่นฟัง

การอภิปรายนั้นมี2ประเภทด้วยกันนะครับ

1. คือการอภิปรายเดี่ยว

2.คือการอภิปรายกลุ่มที่รูปภาพข้างบนนั้นละ

ซึ่งครั้งนี้ทุกคนยังไม่ค่อยเข้าใจก็ไม่เป็นไรนะครับ ครั้งหน้าผมจะมาอภิปรายเพื่อเป็นตัวอย่างเรื่องสมุนไพรต้านโลกมะเร็็ง อย่าลืมติดตามนะครับ

THE ONE

3 ก.พ.

เป็นงานที่ต่อเนื่องกับวันopen house ของโรงเรียนนี่ละครับซึ่งเป็นโครงงารห้องมัธยมศึกษา

ปีที่ 3 ห้อง 2 ก็คือห้องผมละครับ โดยห้องผมมีการทำน้ำนมเต้าหู้มาขาย มีทอดมัน แกงเขียวหวาน

และทีี่สำคัญของห้องผมคือ พวงกุญแจห้่อยไม่ซ้ำใครซึ่งเราได้ขายอันละ 5 บาทเอง

ซึ่งถูกมาก สามารถทำเองก็ได้ โดยจะมีการพ่นเล็กเกอร์ให้ด้วยพวกเราทุกคนก็ได้ขยัน

ทำงานนี้กันทุกคนและทำอย่างเต็มใจ

 

 

เก๋ไม่ซ้ำใคร

รักนะ ( รักmeawนะสิ )

open house โรงเรียนทวีธาภิเศก

2 ก.พ.

ในวันนี้ผมจะเล่ากิจกรรมงานหนึ่งของโรงเรียนทวีธานั้นก็คือ open house

นั้นเอง ซึ่งวันopen house นี้ถ้าใครเคยมาโรงเรียนทวีธาภิเศกก็ต้องรู้แน่อน

ก็คือวันโครงงานวิทยาศาสตร์ ซึ่งโรงเรียนได้มีจัดทุกปีเพียงหนึ่งวัน วันเดียว

ของปีการศึกษาโดยทุกห้องของนัีกเรียนตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่1-มัธยมศึกษา

ปีที่ 6ซึ่งต้องมาโชว์ผลงานของตัวเองประจำห้อง สามารถมาขายได้ตามอัธยาศัย

 

 

 

โดยได้จัดการเต๊นท์ไว้ให้แต่ละสุมแต่ละห้องในสนามและในศาลา80ปี โดยจะมีพิธีกล่าวเปิดงานก่อน

ในเวลาตอนเช้า มีกล่าวเปิดงานก็ได้มีการแสดงของแสดงวงโยธวาธิตซึ่งเปิดวงดุริยางค์ประจำ

โรงเรียนทวีธาภิเศกที่บรรเลงได้จังหวะหลากหล

ายและมันส์มากกับเสียงดนตรีและได้มีการแสดงโขน แสดงอื่นๆ

อีกมากมาย เมื่อแสดงเสร็จกรรมการและประธานในงานนี้ได้เดินตรวจและให้คะแนนนตามสุมต่างๆ

ของนักเรียนแต่ละห้องเพื่อคัดเลือกว่าห้องไหนจะชนะเ

ลิศ ระหว่างที่กรรมการกำลังให้คะแนนอยู่ก็มี

นักเรียนกลุ่มหนึ่งที่ได้ขึ้นไปเล่นดนตรีเป็นวงร้องได้ไพเราะมากสลับกันขึ้น แม้แต่อาจารย์ก็ยังขึ้นไปร้อง

เลยซึ่งสร้า้งสีสรรค์ให้แก่งานมาก นักเรียนที่อยู่ในสุมก็คอยเลืกลูกค้าที่กำลังเดินกันอยู่เพื่อให้โครงงาน

ห้องได้รางวัล และได้เงินห้องเพื่อพัฒนา ต่างก็เลือกลูกค้าจนงานจนจบ

 

 

ไม่ว่าห้องไหนจะแพ้หรือชนะแต่ทุกห้องก็ได้ทำอย่างมีความสุข