open house โรงเรียนทวีธาภิเศก

2 ก.พ.

ในวันนี้ผมจะเล่ากิจกรรมงานหนึ่งของโรงเรียนทวีธานั้นก็คือ open house

นั้นเอง ซึ่งวันopen house นี้ถ้าใครเคยมาโรงเรียนทวีธาภิเศกก็ต้องรู้แน่อน

ก็คือวันโครงงานวิทยาศาสตร์ ซึ่งโรงเรียนได้มีจัดทุกปีเพียงหนึ่งวัน วันเดียว

ของปีการศึกษาโดยทุกห้องของนัีกเรียนตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่1-มัธยมศึกษา

ปีที่ 6ซึ่งต้องมาโชว์ผลงานของตัวเองประจำห้อง สามารถมาขายได้ตามอัธยาศัย

 

 

 

โดยได้จัดการเต๊นท์ไว้ให้แต่ละสุมแต่ละห้องในสนามและในศาลา80ปี โดยจะมีพิธีกล่าวเปิดงานก่อน

ในเวลาตอนเช้า มีกล่าวเปิดงานก็ได้มีการแสดงของแสดงวงโยธวาธิตซึ่งเปิดวงดุริยางค์ประจำ

โรงเรียนทวีธาภิเศกที่บรรเลงได้จังหวะหลากหล

ายและมันส์มากกับเสียงดนตรีและได้มีการแสดงโขน แสดงอื่นๆ

อีกมากมาย เมื่อแสดงเสร็จกรรมการและประธานในงานนี้ได้เดินตรวจและให้คะแนนนตามสุมต่างๆ

ของนักเรียนแต่ละห้องเพื่อคัดเลือกว่าห้องไหนจะชนะเ

ลิศ ระหว่างที่กรรมการกำลังให้คะแนนอยู่ก็มี

นักเรียนกลุ่มหนึ่งที่ได้ขึ้นไปเล่นดนตรีเป็นวงร้องได้ไพเราะมากสลับกันขึ้น แม้แต่อาจารย์ก็ยังขึ้นไปร้อง

เลยซึ่งสร้า้งสีสรรค์ให้แก่งานมาก นักเรียนที่อยู่ในสุมก็คอยเลืกลูกค้าที่กำลังเดินกันอยู่เพื่อให้โครงงาน

ห้องได้รางวัล และได้เงินห้องเพื่อพัฒนา ต่างก็เลือกลูกค้าจนงานจนจบ

 

 

ไม่ว่าห้องไหนจะแพ้หรือชนะแต่ทุกห้องก็ได้ทำอย่างมีความสุข

 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: